Close X
QUIZZ Tin tức, hình ảnh
Image
Publisher: Minh Tong Van
Category: GamesKiến thức xã hội của bạn "khủng" đến mức nào? Đây chính là cơ hội để bạn thể hiện vốn kiến thức sâu rộng của mình đó! Kiến thức xã hội của bạn có đủ để giúp bạn thành công? Kiến thức xã hội là nền tảng rất quan trọng trong công việc và cuộc sống, đây sẽ là dịp để bạn củng cố kiến thức của mình. Vì thế đừng sử dụng công cụ hỗ trợ để có kết quả chính xác nhé! Bạn nhìn xã hội như thế nào? Quiz này cho bạn thấy được cách nhìn của mình đối với xã hội xung quanh. Những việc làm rất thường tình hằng ngày nhưng có thể cho thấy quan niệm của bạn về xã hội hiện nay. Từ đó bạn có thể nhìn nhận rõ về bản thân mình hơn để thay đổi hoặc hoặc giữ vững cách nhìn của mình về cuộc sống xung quanh ta.
Claim this app

Claim ownership of QUIZZ Tin tức, hình ảnh now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher Minh Tong Van.