Close X
Österlen Berättar
Image
Publisher: Linda Karlsson
Category: TravelFöreningen Österlen Berättar består av företag, föreningar och enskilda som alla har ett intresse för berättande i olika former. Österlen Berättar verkar för: - att levandegöra Österlens kulturhistoria för bofasta och besökare - att bygga ordbroar mellan generationerna - att sprida kunskap om berättandet som konstform och verktyg I denna appen kan du lyssna på historier från Österlen.
Claim this app

Claim ownership of Österlen Berättar now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher Linda Karlsson.