Close X
codongnho.vn
Image
Category: BusinessMạng xã hội codongnho.vn dựa trên nền tảng của đối nhân, giao lưu kết nối để tìm kiếm ứng viên đủ năng lực nhưng chưa có cơ hội để thăng tiến,từ đó mạng xã hội codongnho.vn giúp các ứng viên đó ứng cử vào làm thành viên HĐQT độc lập của các công ty đại chúng thông qua việc gom quyền của các cổ đông nhỏ trong xã hội, xuất phát từ các thực tế hiện nay các cổ đông nhỏ không tham gia vì quyền của họ không được bảo vệ, và họ đang bỏ phí những quyền đó.      Hiện này trong xã hội có nhiều bạn có năng lực và đạo đức tốt nhưng không có được các cơ hội thăng tiến trong doanh nghiệp . Trong xã hội cung có một nguồn lực lớn , là các cổ đông nhỏ tại các công ty đại chúng mà chưa dùng đến quyền của mình trong việc góp quyền cổ đông để đề cử thành viên Hội đồng quản trị , và thông qua đó đóng góp ý kiến của mình vào chiến lược và các quyết định lớn của doanh nghiệp, vừa giúp góp trí tuệ xây dựng doanh nghiệp vừa bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ. Pháp luật cũng đã quy định trong các công ty đại chúng phải có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập - có thể được đề cử bởi sự dồn phiếu của cổ đông nhỏ. Từ các yếu tố trên , các thành viên nhóm 9 ( với ý nghĩa làm chín những điều còn xanh ) và công ty Việt Nhân đã cùng sáng lập một mạng xã hội có tên : codongnho.vn , với mục đích dồn quyền của các cổ đông nhỏ trong xã hội , để đề cử các bạn có năng lực vào HĐQT của các công ty đại chúng. Mạng đã được cấp phép hoạt động theo giấy phép số 248/GP-BTTTT và đang kết nối với các cổ đông nhỏ. Bạn là cổ đông của doanh nghiệp , và có thể do bận rộn với cuộc sống bạn đã không sử dụng hết các quyền cổ đông của mình. Chúng tôi mong bạn hãy thông qua mạng xã hội codongnho.vn , góp các quyền chưa khai thác đó để giúp các bạn trẻ trong xã hội vươn lên , vừa là giúp doanh nghiệp chúng ta đầu tư, giúp bảo vệ quyền lợi chính bạn , vừa là giúp minh bạch trong nền quản trị doanh nghiệp của nước nhà. Đồng thời ,chúng tôi cũng mong các bạn có năng lực, đạo đức tốt sớm gửi hồ sơ năng lực cho chúng tôi để ứng cử. Xin đăng ký thông tin về các cổ phiếu doanh nghiệp đại chúng mà bạn đang sở hữu tại đây : https://goo.gl/forms/ojMijdxhP79wHSW02 hoặc bạn có thể gửi qua email : lienhe@codongnho.vn hoặc đến văn phòng dự án tại số 6 , ngõ 2 , phố Kim Mã Thượng - Quận Ba Đình - TP Hà nội để cùng nhau bảo vệ quyền lợi của chính mình và giúp các bạn trẻ có năng lực mà còn thiếu cơ hội vươn lên. P/S: nhờ các bạn Share thông tin dự án này rộng rãi để chúng ta có được nhiều lựa chon tốt nhất cho những thành viên bảo vệ quyền lợi của cổ đông, doanh nghiệp của chúng ta, và của xã hội.
Claim this app

Claim ownership of codongnho.vn now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher VIHAT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.