Close X
Cổng hành chính
Image
Category: ProductivityCổng hành chính MobiFone: là hệ thống đăng ký và xử lý các yêu cầu thủ tục hành chính thường gặp tại các đơn vị của MobiFone. Mục đích: - Tin học hóa và quy trình hóa các thủ tục hành chính ở MobiFone. - Phê duyệt online trên hệ thống. - Quản lý, thống kê, đánh giá, tối ưu quy trình. Các nhóm tính năng chính: - Phòng họp - Điều xe - Vé máy bay, khách sạn - Luồng văn bản - Văn phòng phẩm - Đăng ký lịch tuần - Đặt ăn - Sửa chữa nhỏ
Claim this app

Claim ownership of Cổng hành chính now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher VietNam Mobile Telecom Service.