Close X
Y học - Dược lý
Image
Publisher: Ban Nguyen Ngoc
Category: MedicalApp cung cấp nội dung phong phú và đa dạng với nội dung về các loại dược lý: 1. Dược điển đông dược 2. Thông tin dược học 3. Dược lý học 4. Thuốc đông dược 5. Cây thuốc và vị thuốc * Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một vấn đề y tế. Không bao giờ bỏ qua những lời khuyên chuyên môn y tế hoặc chậm trễ trong việc tìm kiếm nó vì cái gì đó mà bạn đã đọc trong app! Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.
Claim this app

Claim ownership of Y học - Dược lý now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher Ban Nguyen Ngoc.