Close X
NHIZ EMS
Image
Category: UtilitiesPhần mềm giám sát chất lượng môi trường của Công ty phát triển khu công nghiệp Normura Hải Phòng Hỗ trợ theo dõi các thông số cả hệ thống quan trắc môi trường bao gồm nước thải và khí thải. - Phần mềm hỗ trợ xem danh sách số liệu của các thông số - Xem vị trí các trạm trên bản đồ. - Tìm kiếm số liệu của các trạm - Người dùng sẽ được sở tai nguyên cấp tài khoản để sử dụng phần mềm
Claim this app

Claim ownership of NHIZ EMS now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher VIET AN SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY.