Close X
Ułamki dziesiętne - Magiwise
Image
Publisher: Cornelis Huige
Category: EducationW szkole uczysz się wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych. Jest to zawiły temat i wielu uczniów uważa go za trudny. Aplikacja ta pomaga zarówno dzieciom jak i dorosłym w oswojeniu się z ułamkami dziesiętnymi. Nauczysz się dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych, a także przekształcania ich na ułamki zwykłe i używania ich razem, w różnych działaniach. Aplikacja, tak jak wszystkie aplikacje MagiWise, stawia postępy w nauce jako najważniejszy cel. W tej aplikacji skupiamy się na liczbach i ich częściach dziesiętnych. Jak je dodawać i odejmować? Jak mnożyć oraz jak dzielić takie liczby? Jak ich używać wraz z ułamkami zwykłymi? Odpowiedzi na wszystkie te pytania poznasz w trakcie korzystania z aplikacji. Aplikacja ma strukturę cyfrowego folderu z przejrzystymi ćwiczeniami, zawierającymi instrukcje “krok po kroku”. Składa się ona z 32 różnych lekcji z załączonymi instrukcjami i pięcioma sprawdzianami. Lekcje podzielone są na sześć następujących części: Oś liczbowa z ułamkami dziesiętnymi. Najpierw musimy zrozumieć jak tworzyć ułamki dziesiętne. Na przykład, jakie części dziesiętne znajdują się między 1 i 2. Porównaj ułamki dziesiętne. Które ułamki dziesiętne są większe od innych? Uczymy się rozpoznawać wartość liczby z jej częściami dziesiętnymi i setnymi. Dodaj do siebie ułamki dziesiętne. Pierwsze ćwiczenie pokaże ci jak dodawać ułamki dziesiętne przy wykorzystaniu osi liczbowej. Następnym krokiem będzie dodawanie ich do siebie za pomocą tradycyjnego zapisu sumy. Na końcu nauczysz się dodawania liczb, z wieloma cyframi po przecinku. Odejmowanie ułamków dziesiętnych. Po tym jak nauczysz się dodawać ułamki dziesiętne, rozpoczniesz lekcję odejmowania ich od siebie. Ponownie, lekcja rozpocznie się od prostszych działań, a zakończy się na odejmowaniu liczb z wieloma cyframi po przecinku. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych. W tej części skupimy się na mnożeniu i dzieleniu ułamków dziesiętnych przez 10, 100 lub 1000. Celem tego rozdziału jest lepsze zrozumienie ułamków dziesiętnych, które reprezentują części dziesiętne, setne lub tysięczne liczb całkowitych. Istotne jest aby zrozumieć to zagadnienie, zanim przejdziemy do łączenia ze sobą ułamków zwykłych i dziesiętnych. Używanie ułamków zwykłych wraz z ułamkami dziesiętnymi. W ostatniej części nauczysz się przekształcania ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne. Kiedy opanujesz już tą umiejętność, będziesz mógł szybko je do siebie dodawać lub od siebie odejmować. Wreszcie, dzięki działaniom, które wykonywaliśmy podczas lekcji, będziesz mieć możliwość sprawdzenia, czy całkowicie rozumiesz zasady rachunków na ułamkach dziesiętnych. Aby korzystać z aplikacji w klasie, należy pamiętać, że obsługuje ona konta wielu użytkowników i współpracuje z aplikacją Schoolwork.
Claim this app

Claim ownership of Ułamki dziesiętne - Magiwise now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher Cornelis Huige.