Close X
Kronhjortsskador
Image
Publisher: Magnus Mossberg
Category: UtilitiesKronhjortar äter gärna granarnas bark vilket orsakar skada på träden. Hur mycket kostar sådan skada skogsägaren? Denna beräkningsmodell ger dig möjligheten att titta på ekonomiska skillnader mellan olika scenarier vad gäller kronhjortskada i ditt granbestånd. Beräkningen är anpassad för tillväxtförhållanden som råder i bördiga granskogar. Du kan räkna ut inkomstbortfallet vid slutavverkning beroende på kronhjortsskada, jämfört med om beståndet hade varit oskadat av kronhjort. Appen erbjuder också svar på vanliga frågor om kronhjortar och barkgnag. I uträkningsmodellen har vi gjort antaganden angående nettoinkomst för rotstocken vid slutavverkning för oskadade och skadade träd. På grund av att både röta och kronhjortskada orsakar liknande inkomstbortfall för rotstocken inkluderas båda skadetyper. Beräkningsmodellen inkluderar inte andra faktorer som kan påverka inkomsten från beståndet, så som risken för ökad stormskada, inkomstbortfall av skadade stammar vid gallring eller eventuell effekt av skada på trädens tillväxt. Appen är en produkt av ett samverkansprojekt (2017-2018) mellan Skogsstyrelsen Skånes distrikt och Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet med detta projekt är att skapa bättre kunskap om hur mycket kronhjortens skador på granbestånden kostar den skånska skogsägaren. Projektet har utförts genom Partnerskap Alnarp och finansierats av Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Skåne. Övriga partners är Sveaskog och Skogssällskapet.
Claim this app

Claim ownership of Kronhjortsskador now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher Magnus Mossberg.