Close X
Nhat Minh HRM
Image
Category: BusinessNhat Minh Hrm là phần mền ứng dụng của Công ty cổ phần công nghệ iSofH. NhatMinhHrm có thể giúp: Nhân viên: • Chấm công hàng ngày, theo dõi được ngày đi làm, ngày đi muộn, ngày nghỉ phép trong tháng. • Nộp đơn đề xuất nghỉ phép cho cấp trên phê duyệt. • Lập và gửi đề xuất OT cho cấp trên phê duyệt. • Hiển thị hồ sơ cá nhân của bản thân như thông tin liên hệ, chức vụ, phòng ban,… Leader: • Chấm công hàng ngày, theo dõi được ngày đi làm, ngày đi muộn, ngày nghỉ phép trong tháng. • Nộp đơn đề xuất nghỉ phép cho cấp trên phê duyệt. • Lập và gửi đề xuất OT cho cấp trên phê duyệt. • Chấm phụ cấp cho phòng ban mình quản lý. • Hiển thị hồ sơ cá nhân của bản thân như thông tin liên hệ, chức vụ, phòng ban,…
Claim this app

Claim ownership of Nhat Minh HRM now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher ISOFH Technology Joint Stock Company.