Close X
Quốc Hội VN
Image
Publisher: thang do
Category: News1.Ứng dụng cập nhật thông tin mới nhất về hoạt động quốc hội. Hoạt động của các vị lãnh đạo. Bao gồm những chức năng chính như sau: danh sách tin nổi bật về hoạt động của quóc hội. Danh sách tin tức theo chuyên mục hoạt động của quốc hội. Hoạt động của đại biểu quốc hội. Hoạt động đoàn đại biểu quốc hội. 2.Ứng dụng cung cấp thông tin về dự thảo văn bản pháp luật. 3.Cung cấp về luật, bộ luật của quốc hội ban hành và ủy ban tv quóc hội ban hành. 4.Ứng dụng cung cấp video truyền hình live từ kênh truyền hình quốc hội vn. 5.Cung cấp thông tin chi tiết về các kỳ họp của quốc hội và các phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội.
Claim this app

Claim ownership of Quốc Hội VN now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher thang do.