Close X
Yüzakı Yayınlar
Image
Publisher: Omer Sami HIDIR
Category: BookYüzakı Aylık Edebiyat, Kültür - Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi. Dinî ve edebî neşriyat müessesesi. 2005 Mart'ından itibaren neşredilmektedir. Aruz ve hece şiirinin temsilcisidir. Genel Yayın Yönetmeni; Seyrî mahlâslı şair, eğitimci-yazar M. Ali EŞMELİ’dir. Millî-mânevî makaleler, divan edebiyatı, na't, hilye türünde şiirler neşreder. Ülkemizin mânevî kanaat önderlerinden muhterem Osman Nûri TOPBAŞ'ın dînî, tasavvufî ve kültür-medeniyet temalı makaleleri neşredilir. Mevlânâ'nın Mesnevî, Yûnus Emre, Bâkî, Fuzûlî, Nâbî, Şeyh Galib'den ilham alan, M. Akif, Necip Fazıl, Yahya Kemal, Abdürrahim Karakoç çizgisinde şairleri bünyesinde toplar. Osmanlı, tarih şuuru ve öz değerlerimizde eğitim anlayışına vurgu yapar. Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, Ahmet ZİYLAN, İrfan ÖZTÜRK yazarlarından birkaçıdır.
Claim this app

Claim ownership of Yüzakı Yayınlar now to connect this app to others and join networking groups. You need to have the authority to claim this app on behalf of its publisher Omer Sami HIDIR.